Instal·lacions Logtravi

Les instal·lacions centrals de Logtravi a la localitat barcelonina de Sant Esteve Sesrovires, compten amb més de 4.000 m2 de campes i 1.400 m2 de magatzems.

Les seves instal·lacions operatives es situen a Abrera (Barcelona), 11.200 m2 de magatzems es destinen a la gestió logística i 4.000 m2 de campes a la base de la flota pròpia de vehicles.

Túnel de rentat, càmeres de vídeo vigilància, sortidors de gasoil, molls niu per a l’atracament de tot tipus de vehicles i tots els serveis propis de la seva activitat.

Transporte de motocicletas

Servei Motocicleta

Logtravi està especialitzat en logística de les motocicletes, però també realitza activitat en altres segments de mercat com el de la logística de l’automoció, alimentació o editorial, entre d’altres.

Emmagatzematge

Com a operador logístic nacional, porta més d’una dècada en el mercat i gestiona en els seus magatzems de més de 20.000 m2 situats a Barcelona, una mitjana de 14.000 paletes emmagatzemades.

Distribució

Actualment, mou 100 camions a el dia, efectua expedicions diàries de distribució a Espanya i Portugal, ofereix gestió d’estocs, preparació de comandes, picking selectiu de materials, etc.