Servei de transports

Transport Local

Com a empresa de transport terrestre, disposa de serveis nacionals com internacionals. La seva flota està equipada amb G.P.S, equips de relleu (Pony Express), etc.

Transport Nacional

Servei Just in Time (J.I.T), equips de doble conductor (Emergency Orders), seguiment de servei amb Web Service, servei 24 h. d’operacions, conductors i taller.

Transport Internacional

Logtravi aquesta present en els principals ports de país. A més gestiona projectes per tot Europa en països com Portugal, Itàlia, França, Alemanya, Anglaterra o Romania.

Flota de Vehicles

Hem ampliat la nostra Flota de camions amb 6 unitats VOLVO, Model FH.13 que incorporen els últims avenços en respecte a l’entorn Certificats amb el màxim nivell actual ecològic, anomenat EUR.5.

Igualment s’ha ampliat la Flota de semiremolcs MEGATRAILERS, en 7 unitats, marca SCHMITZ Cargobull, equipades amb les últimes novetats en SEGURETAT DE CÀRREGA, complint la Norma DIN EN 12642 XL.

Camions

Logtravi disposa d’una flota pròpia de vehicles formada per 130 camions tràiler per a la realització de rutes regulars de logística i transport a tota la Unió Europea (UE).

Semiremolcs

150 semiremolcs megues i 6 semiremolcs porta bobines. Equipats amb GPS nacional i internacional, equips de doble conductor (emergency orders) i equips de relleu (pony express).

Double Deck

22 semiremolcs doble pis dotat amb pis elevador hidràulic, càrrega de el pis superior de 4 Tm., Porta elevadora posterior, alçada interior de 2,85 m. i alçada per pis de 1,30 m.