LOGTRAVI, S.L. orienta la seva Política de Qualitat en la millora contínua del nostre Sistema de Gestió de Qualitat per tal de garantir que els serveis de transport nacional i internacional per carretera, transport de motocicletes i JIT que prestem satisfacin i generin confiança en els nostres clients mitjançant el compliment dels requeriments sol·licitats.

Per això, és primordial l’atenció personalitzada als nostres clients i parts interessades, el compliment dels terminis de lliurament pactats i assegurar la qualitat dels nostres serveis durant el procés de càrrega, transport i entrega.

Per a nosaltres, la figura del client no només es concreta al client extern, sinó també al client intern, és a dir, els mateixos departaments de l’empresa. Això vol dir que les relacions entre els diferents departaments han de funcionar com un sistema proveïdor-client que ens porti a tots a treballar en equip per a la consecució dels nostres objectius.

És voluntat de LOGTRAVI, S.L. i estableix com a objectius generals:

  • Satisfer plenament els requeriments dels nostres clients i parts interessades sobre la base de conèixer les seves necessitats.
  • Promoure la formació, motivació i desenvolupament del nostre personal, garantint que puguin reubicar-se en diferents tasques a la pròpia empresa.
  • Generar Accions correctores i/o preventives necessàries per assolir la millora contínua del Sistema.
  • Tractar amb la màxima rapidesa les Reclamacions per part dels nostres Clients.
  • Vetllar per la disminució dels riscos en el desenvolupament de la nostra activitat, siguin laborals, econòmics, financers, de producció o de gestió.
  • Respectar a la nostra central i als nostres transports l’eficiència energètica en ruta.
  • Mantenir-nos com a empresa actualitzats pel que fa als avenços tecnològics i de comunicació global i als problemes sanitaris pandèmics.

S’aplicaran principis i pràctiques de gestió per dur a terme aquests compromisos i assolir uns objectius exigents i accessibles.

Anualment, la Direcció revisa aquesta política i fixa i revisa els objectius concrets d’acord amb aquesta política i determina els recursos (humans, formatius, materials, etc…) necessaris per aconseguir-los.

La Direcció, com a màxim representant de LOGTRAVI, S.L. adquireix el compromís que la política descrita en aquest capítol sigui duta a terme i es comuniqui a tots els estaments de l’empresa implicats, a la revisió vigent.

La política de LOGTRAVI, S.L. està totalment a la disposició de qui la sol·liciti i visible a les nostres dependències.

La Direcció